Diagnoosit -> Hypokomplementeeminen urtikariaalinen vaskuliittioireyhtymä (HUVS)

Hypokomplementeeminen urtikariaalinen vaskuliittioireyhtymä (HUVS)

Urtikaria tarkoittaa nokkosihottumaa ja vaskuliitti verisuonitulehdusta. Urtikariaalinen  vaskuliitti on ihovaskuliitin muoto, jolle on tyypillistä pienten verisuonten tulehdus ja nokkosihottuma. Se voidaan jakaa kolmeen alatyyppiin, jotka määritellään verestä mitattavien ns. komplementtitekijöiden perusteella. Hypokomplementeeminen urtikariaalinen vaskuliittioireyhtymä, HUVS on näistä harvinaisin ja oirekuvaltaan vakavin. Sitä sairastavilla esiintyy veressä laajoja komplementtipoikkeavuuksia. 

Teksti: Jaana Hirvonen

Lääketieteellinen asiantuntija: Professori Tom Pettersson, HUS.